Integritetspolicy

Integritetspolicy för Google Recensioner på vår webbplats

Vi värdesätter din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i samband med Google recensioner på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats och lämna recensioner samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna policy.

Insamling av Personuppgifter

När du lämnar en recension på vår webbplats, kan vi samla in vissa personuppgifter för att verifiera din identitet och bekräfta att du har använt våra tjänster. Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, e-postadress, köpverifikation eller andra relevanta uppgifter.

Användning av Personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna enbart i syfte att hantera och publicera dina recensioner på vår webbplats. Vi kan också använda dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig om din recension eller för att besvara eventuella frågor eller feedback som du har lämnat.

Lagring av Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, användning eller förlust. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy.

Delning av Personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål eller något annat ändamål utanför det som anges i denna policy. Vi kan dock dela dina personuppgifter med våra auktoriserade tjänsteleverantörer som hjälper oss att hantera och publicera recensioner på vår webbplats.

Cookies och Spårningsteknik

Vi kan använda cookies och spårningsteknik för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och för att samla in anonym statistik om hur vår webbplats används. Du kan när som helst inaktivera cookies i din webbläsares inställningar, men observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du gör det.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter som vi lagrar. Om du vill ändra, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med din förfrågan.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats och lämna recensioner efter eventuella ändringar i integritetspolicyn, samtycker du till den uppdaterade versionen.

Om du har några frågor, funderingar eller bekymmer om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Vi är här för att säkerställa att din integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Email
Skype
WhatsApp
Messenger
Messenger
WhatsApp
Email
Skype